Zelfcontrole bij volwassenen met autisme

 
 

"Een plezierig geschreven boek met mooie praktijkvoorbeelden dat uitermate geschikt is voor volwassenen met autisme om effectief aan de slag te gaan met hun boosheid en frustratie." Tijdschrift voor Psychiatrie, 2018

"Een must-have voor elke hulpverlener die met autisme te maken heeft." Annelies Spek

"Het meest helder geschreven boek rondom emotieregulatie dat zich richt op normaal begaafde volwassenen met autisme." Autisme Centraal

"Een aanwinst voor mensen met autisme en de bij hun betrokken hulpverleners." Caroline Schuurman

 

 

Zelfcontrole bij volwassenen met autisme 

In de praktijk blijkt dat veel volwassenen met autisme problemen ervaren op het gebied van het omgaan met boosheid en frustratie. Dit kan leiden tot conflicten, relatieproblemen, woedebuien, wraakgedachtes, agressie of het vastlopen op het werk of in de privésituatie. Mensen hebben vaak begrijpelijke redenen om boos te worden die samenhangen met factoren als het eigen temperament, zelfbeeld, persoonlijkheid en eigen (leer)ervaringen uit het verleden. Bij mensen met autisme kunnen daarnaast autisme-specifieke oorzaken een rol spelen in het ontstaan van zelfcontroleproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, communicatieproblemen en het niet los kunnen laten van gedachtes over onrechtvaardigheid.

Zelfcontrole bij volwassenen met autisme is een praktijkboek dat mensen met autisme helpt om effectief om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie. In dit boek wordt in een individueel trainingsprogramma, gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte behandelmethoden, helder beschreven wat het verband is tussen autisme en zelfcontroleproblemen en hoe je boosheid op tijd herkent bij jezelf. Vervolgens worden tips en oefeningen aangereikt die helpen bij het effectief omgaan met gevoelens van boosheid en frustratie zodat je jouw eigen doelen bereikt in je leven.

Volwassenen met autisme kunnen dit individuele trainingsprogramma doorlopen samen met een hulpverlener. Dit boek is daarom een hulpmiddel in de praktijk voor zowel volwassenen met autisme als hulpverleners die werken met mensen met autisme. Het doel van dit boek is om volwassenen met autisme te helpen meer grip te krijgen op hun gevoelens van boosheid en frustratie en daardoor meer regie en controle te ervaren en hun kwaliteit van leven te vergroten.

Jeroen Bartels, 2018

Uitgeverij Hogrefe


Hier vind je de werkbladen en oefeningen behorende bij het boek.